Free Joomla Templates by Web Hosting
  • gyermekvarovoda.hu
  • gyermekvarovoda.hu
  • gyermekvarovoda.hu
  • gyermekvarovoda.hu
  • gyermekvarovoda.hu
  • gyermekvarovoda.hu

Aktuális hírek

Közlemény

2015.11.03. hatállyal módosult a Gyermekvár Óvoda Alapítványának Alapító Okirata!

 

A szervezet új neve: Újhartyáni Gyermekvár Alapítvány

 

Székhelye: 2367 Újhartyán Béla gödör 3.

 

Alapítvány képviselője, a képviselet terjedelme:


Fajthné Kőnig Klára kuratóriumi elnök képviseleti joga általános önálló

 

Kuratóriumi tagok:


Heli Istvánné, Gattyánné Petrányi Borbála, Laczy Eszter

 

Bankszámlaszáma: 10103829-57463600-01001003

Budapest B.

Adószám: 18719284-1-13

Kecskésné Rizmajer Ildikó alapító

 

 Étkezési kedvezmény

A_Felelős_Államtitkárság_tájékoztatója

 

Nyilatkozat-étkezéshez

 

 Segédlet-az-1-főre-vonatkozó-jövedelem-számításához

 

 

Tájékoztató

A 2015-16. nevelési év étkezési térítési díjkedvezmény igényléséről

 

 

  1. 1.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknél

     (óvodában a térítési díj 100%-át)

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 19. § (1) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az állandó lakóhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell igényelni.

A jogosultság megállapításához érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat szükséges.

A kedvezmény igénylésének feltétele:

-        Egyedülálló szülő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 140%-át (2015-ben 39.900 Ft).

-        Egyéb esetben a legkisebb öregségi nyugdíj 130%-át (2015-ben 37.050 Ft).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 1 évre szól. A jogosultság érvényességének időpontját figyelemmel kell kísérni. A lejárat előtt 3 hónappal kezdeményezhető a felülvizsgálata. Lejárt határozat esetén teljes térítést kell fizetni.

 

2.      Három- vagy többgyermekes családok esetében

 

Gyermekenként az intézményi térítési díj 100 %-át kell kedvezményként biztosítani.

A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

a) a 16 éven aluli,

b) a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

 

A jogosultság megállapításához szülői nyilatkozat, a MÁK vagy más pénzintézeti kifizetőhely ( pl:BM,HM) által kiállított családi pótlékról szóló igazolás szükséges.

 

A 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási igazolást is be kell nyújtani.

Ha a három- vagy többgyermekes családban van felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, a családi pótlékról szóló igazoláson a harmadik gyermek figyelembevételével folyósított összegnek kell szerepelnie (gyermekenként 16 vagy 17 ezer Ft).

 

3.      Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, után az intézményi térítési díj 100%-át, kell kedvezményként biztosítani.

 

A jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok:

-        Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről" elnevezésű nyomtatvány. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki, -

-        Magasabb összegű családi pótlékról szóló MÁK igazolás, vagy

-        Kártya formátumú hatósági bizonyítvány

Az érvényesség időpontját figyelemmel kell kísérni. A folyamatosság biztosítása érdekében célszerű a felülvizsgálatot időben kezdeményezni.

-        Sajátos nevelési igényű gyermek esetén az adott tanévre érvényes országos/megyei szakértői bizottság szakértői véleménye (Nevelési Tanácsadó, tankerületi szakértői bizottsági vélemény nem jogosít!), vagy

-        A megyei/országos szakértői bizottság igazolása a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez. (A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 12.§ e) pontja).

-        Ha a családban élő tartósan beteg, ill. fogyatékos gyermek után igénylik a kedvezményt, szülői nyilatkozat szükséges, hogy milyen rokonság fűzi a kedvezményt igénybe vevő gyermekhez.

 

4. Szülői nyilatkozat alapján Normatív kedvezményre jogosult tanulónál az intézményi térítési díj 100%-át

            - Kérelem az étkezési támogatáshoz igénylőlap kitöltése

- A szülő saját keze által kitöltött jövedelem adatok, szülő aláírásával

Csak az egyéb okból ingyenes étkezésre nem jogosult családokat illeti meg!

Tehát nem RGYK-s, nem 3 vagy több gyermekes, nem nevel Tartósan beteg gyermeket a családban.

 

A normatív kedvezményre vonatkozó döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

 

A szülő nyilatkozat alapján járó normatív étkezési kedvezmény első alkalommal 2015. szeptember 1-jétől érvényesíthető, utána az új kérelem leadását követő hónap első napjától.

 

Minden hónapban a 100%-os kedvezményben részesülő, ingyenesen étkező gyermekek részére is jelezniük kell a szülőknek az étkezési igényt, ill. az előre tervezhető hiányzásnál a szülőknek felelőssége lemondani az étkezést.

 

 

Újhartyán, 2015. augusztus 23.

 

                                                                       Kecskésné Rizmajer Ildikó

                                                                               Intézményvezető

                                                                       Tanügy igazgatási szakértő

 

Óvodaérettségről...

 

Nagy esemény minden Szülő életében, amikor kicsi gyermekükkel először lépik át az óvoda küszöbét. Számítanak arra, hogy ezzel gyökeresen megváltozik a család megszokott napirendje és élete -különösen, ha az anya munkába áll-, de sokan ekkor szembesülnek azzal, hogy az óvodai életbe való SIKERES bekapcsolódás (beszoktatás-befogadás) nem csak az óvodai módszereken, szakembereken múlik, hanem komoly kritériumai, feltételei vannak a gyermekre szülőre nézve is.

A magyar gyermekek a 3. életévük betöltésével, ha szobatiszták óvodások lehetnek, de valóságban az óvodai életbe való zökkenőmentes bekapcsolódáshoz ez nagyon kevés…

Szükséges, hogy a gyermekben már kialakuljanak bizonyos idegrendszeri (pszichés) érettségi folyamatok, viselkedési normák, önállósági szintek is:

1.Szobatisztaság alapvető feltétel, ez a délutáni alvás idejére is vonatkozik. A stabilan szobatiszta gyermek általában már éjszakára sem kap pelenkát.

2. Önállóság elvárható már egy bizonyos fokon, illetve az önállóságra való törekvés a gyermek részéről. Pld.: önállóan étkezzen, igyon pohárból, kis segítséggel WC-t használjon, öltözködésnél próbálkozik, apróbb kéréseket teljesen. Az óvodában egy-két felnőtt van 20-25 gyermekkel, tehát önállóság hiányában a gyermek feszült, kétségbeesett lesz.
 

3. Beszéd, kifejezőképesség: Fontos, hogy a gyermek, legalább alapvető igényeivel kapcsolatban, ki tudja magát fejezni az óvónőkkel és kis társaival szemben is. Természetesen a beszéd hiányában fel lehet venni az óvodába.
 

4. Lelki érettség: kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gyermek pár órára el tudja fogadni az anya távollétét, és tisztában legyen azzal, hogy óvodai tartózkodása nem végleges, legyen biztos abban, hogy érte fognak jönni. Ugyanez az érettség vonatkozik a szülőre is, hogy a fizikai elválást el tudja fogadni.

A gyereknek nem szabad éreznie, hogy a szülő elbizonytalanodik, aggódik, a felnőttnek erőt kell sugároznia. Az anyának tudatosítania kell a gyerekben, hogy más felnőttben is bízhat, más felnőtt is szeretettel veheti körül. A szocializációs folyamatnak fontos lépése, amikor az anya-gyerek duális kapcsolatba belép az apa, aki szintén biztonságot nyújt. Majd belépnek ebbe a körbe a nagyszülők, rokonok, fokozatosan tágul a gyerek szociális tere. Végül eljut oda, hogy a játszótéren vagy kortársakkal eljátszik anélkül, hogy a szülőnek közbe kellene lépnie. Minden idegentől, újtól félni fog a gyermek, ha nem tanulja meg, hogy az új lehet pozitív is. Az anyának tudatosan törekednie kell arra, hogy a gyermek fokozatosan leváljon. Ha a szülő arra koncentrál, hogy mindentől megvédje a gyerekét, akkor később, ha majd elengedi a kezét, az lesz az érzése, hogy a gyerek veszélyben van. Ez pedig frusztrációt okoz a gyermekben, aki amúgy is szorong az új helyzet miatt. Ekkor tehát hiába mondogatja az anya, hogy „jó helyen vagy itt, kisfiam”, ha közben ölelgeti. Úgy kell a gyereket elengedni, ahogyan a madár a fiókáit: határozottan indítja útnak a fészekből, mert bízik abban, hogy a szárnyuk elég erős a repüléshez. A kismadarak maguktól ritkán indulnak el, de ha az anyjuk meglöki őket, a szárnyukat reflexszerűen kiterjesztik. Így van a gyerekkel is: az anyának határozottan kell biztatnia, hogy belépjen a közösségbe, és a gyerek reflexszerűen használni fogja a már meglévő védekező-mechanizmusait, vagy pedig megtanulja az újakat másoktól. Csak akkor fog önálló felnőtté válni, hogyha az anya határozott e tekintetben, mert a gyermek soha nem fogja azt mondani, hogy „most már engedj el”.

                                                                                                   Kecskésné Rizmajer Ildikó

 

Felvételi körzet

 

Bővebben...

 
További cikkeink...